Ceník výkonů 

 

P.č.

Název vyšetření

Částka

1.

Lékařská prohlídka pro zaměstnavatele

500 Kč

2.

Řidičský průkaz

500 Kč

3.

Řidičský průkaz nad 65 let (65, 68, a dále každé 2 roky)

300 Kč

4.

Zbrojní průkaz (střelná zbraň)

600 Kč

5.

Výpis ze zdravotní dokumentace

300 Kč

6.

Zdravotní průkaz

250 Kč

7.

Oznámení úrazu a nemoci pro komerční pojišťovnu

400 Kč

8.

Aplikace vakcíny pro samoplátce

200 Kč

9.

Potvrzení přihlášky do školy

200 Kč

10.

Potvrzení pro Úřad práce

100 Kč

11.

Potvrzení pro studentskou brigádu

200 Kč

12.

Předoperační vyšetření na vlastní žádost

500 Kč

  MUDr. Šárka Kořínková