Ceník výkonů 

 

P.č.

Název vyšetření

Částka

1.

Prohlídka pro zaměstnavatele

500 Kč

2.

Řidičský průkaz

400 Kč

3.

Řidičský průkaz nad 65 let (65, 68, a dále každé 2 roky)

300 Kč

4.

Zbrojní průkaz (střelná zbraň)

500 Kč

5.

Vyšetření pro Policii České republiky

300 Kč

6.

Výpis ze zdravotní dokumentace

250 Kč

7.

Zdravotní průkaz

200 Kč

8.

Zdravotní průkaz studentský

100 Kč

9

Oznámení úrazu pro zdravotní pojišťovnu

250 Kč

10.

Prohlídka pro komerční pojišťovnu (dle rozsahu)

250-500 Kč

11.

Očkování - samoplátci

200 Kč

12.

Potvrzení nástupu do škol

200 Kč

13.

Potvrzení pro Úřad práce ČR

100 Kč

14.

Brigáda studentská

200 Kč

15.

Předoperační vyšetření na vlastní žádost

500 Kč

16.

Kopírování dokumentace - á 1 list

2 Kč

  MUDr. Šárka Kořínková